Hoewel een groot deel ervan is verdwenen, wordt Nederland door met name tal van toeristen nog altijd geassocieerd met molens. De overgebleven exemplaren behoren tot ons erfgoed en worden door uiteenlopende stichtingen (veelal bestaand uit vrijwilligers) in stand gehouden. Zoals door Simav, de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voor de bescherming van het houtwerk in haar molens zocht Simav de samenwerking met ThermoShield.

Deze samenwerking heeft o.a. geleid tot het behandelen van de Hofwegense molen in 2011. Het robuuste, ultra dunne keramische filter van ThermoShield TopShield is uiterst geschikt als vervanger voor de teerhoudende producten die voorheen werden gebruikt.

Redactioneel artikel in Bouwen aan Monumenten Hofwegense Molen (2012)

Vergelijkbare referenties