De wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als:

 “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip, maar volgens ons komt het er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Om te beschermen en te behouden wat voor de volgende generaties belangrijk is, richt ClimateCoating zich op alle facetten van duurzaamheid. We kijken dus naar iedere stap in het productieproces: van de grondstofwinning tot aan de afvoer van producten aan het einde van hun levensduur. ClimateCoating heeft alles in zich om het milieu te ontzien en tegelijkertijd de levensduur te verlengen van alles wat we beschermen.

GREENGUARD GOLD certificaat
De producten van ClimateCoating zijn bekroond met het GREENGUARD GOLD certificaat. Hiermee voldoen zij aan de strengste standaarden voor een lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).

ClimateCoating wordt aanbevolen voor gebruik in zowel de particuliere sector als de utiliteitsbouw (fabrieken, kantoren, scholen, ziekenhuizen enz.).

Onze producten hebben geen weekmakers en/of oplosmiddelen en voldoen aan de strengste eisen op het gebied van milieuduurzaamheid en gezondheid en is dan ook wereldwijd GREENGUARD GOLD gecertificeerd. Het wordt daarmee speciaal aanbevolen voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals scholen en zorginstellingen met kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen.

ClimateCoating wordt erkend door leidende certificeringsprogramma’s als LEED en BREEAM.

Duurzaamheid
Bij ClimateCoating is duurzaamheid een diepgewortelde manier van werken. Bij de ontwikkeling van een product of dienst nemen we iedere stap zorgvuldig onder de loep. We zorgen ervoor dat de lange termijn invloed op mens en milieu zo positief mogelijk is. Het is gezond verstand om minder grondstoffen te gebruiken in het productieproces, maar dat mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Daarom evalueren we voortdurend het ontwikkelingsproces van onze keramische filters, ontwikkelen en produceren wij hoogwaardige producten die exact zijn toegesneden op hun taak. Zo krijgt iedere ondergrond de best mogelijk bescherming, verlengen we de onderhoudsintervallen en minimaliseren we het gebruik van vluchtige stoffen. Met als resultaat steeds meer gebruik van duurzame grondstoffen, efficiëntere productie en minder transportkilometers.

ISO gecertificeerde productie
De productielocatie is ISO 9001:2008 gecertificeerd: wij werken volgens de hoogste kwaliteits- en milieustandaarden.