Retourzendingen

ClimateCoating-Benelux B.V. sluit zich uit van het herroepingsrecht voor producten welke volgens de specificaties  zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Hieronder vallen alle producten welke op kleurkeuze van de consument zijn aangemaakt.

Op producten welke niet aan deze specificaties voldoen (ongepigmenteerd) heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. De consument heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor rekening van de consument. ClimateCoating-Benelux B.V. zal het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens dient de consument gebruik te maken van het contactformulier om de retourzending te melden.

ClimateCoating-Benelux B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ClimateCoating-Benelux B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij ClimateCoating-Benelux B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. ClimateCoating-Benelux B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Download het modelformulier voor herroeping

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking van de website. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close