Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening of het product. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via het contactformulier of via de e-mail (info@ClimateCoating.nl) aan ons kenbaar te maken.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 4 weken na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dat niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar ClimateCoating bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).