Dat heeft enerzijds te maken met de enorme (marketing)bedragen die ermee gemoeid zijn om een nieuw verfmerk op de volle Nederlandse markt te krijgen. Anderzijds is de verfmarkt tamelijk traditioneel en worden revolutionaire producten met de nodige scepsis bekeken.