Ja, mits deze intact is en nog een goede hechting heeft. Evt. blazen verwijderen. Oude verflagen wel reinigen en evt. opschuren. ClimateCoating komt het best tot haar recht op schone ondergronden waar oude verflagen de damptransport niet verhinderen.