Er bestaan diverse rekenmodellen waarin de invloed van ClimateCoating op de R-waarde van de wand wordt uitgerekend.