Ja, en wel bij een zeer lage druk (ca. 100 bar) waarbij weinig nevel ontstaat.